Det er ikke lige til at sige det helt præcist, men en sengedag på et hospital, koster mellem 2.800 og 3.500 kroner. Dertil kommer så andre ydelser og medicin mv. Så hvis vores medarbejdere bliver indlagt på grund af stress i bare 2 dage, så koster det et sted mellem 5.600 og 7.000 kroner. Mindst. Eller sagt på en anden måde: en sengedag koster i gennemsnit 3.150 kroner.

Penge i at undgå stress

I det sidste år har vi haft mere end 20 medarbejdere, som meldte sig syge pga stress. De står for i alt 60 ugers sygemelding. Det svarer til 300 dage. Jeg ved, at 2 af de medarbejdere har været indlagt i lang tid. Så jeg vil foreslå, at I betaler en stresscoach uddannelse – som denne – til mig, så vi kan få spottet stress, inden det går galt. Det vil hjælpe på jeres image omkring corporate social responsibility, at vi kan sige, at vi sparer samfundet for mere end 40 sengedage om året, når vi hjælper vores stressede medarbejder til et godt og sundt liv.

Jeg er i møde med koncernens økonomichef. Jeg har ansøgt om at få penge til stresscoach uddannelsen, som jeg mener, vil kunne spare både samfundet og virksomheden for mange penge. Samfundet, fordi vi bidrager til, at stress ikke bliver til en alvorlig sygdom. Virksomheden, fordi vi ikke er nødt til at trække på arbejdskraft, der kommer ind som vikarer, og som først skal oplæres.

Jeg fortsætter min tale: Stress er en sygdom, og tal viser, at flere og flere bliver indlagt på grund af stress. Fx i forbindelse med hjertestop. I kan godt huske den unge fyr, som faldt om i foråret, ikke? Hjertestop p.g.a. stress. 7 dage på intensiv afdeling og herefter 1 måneds sygemelding. Det kunne have været undgået.

Økonomichefen kigger på mig. Han lover, at han vil tage det op med bestyrelsen. Han beder mig om at komme med de præcise tal for virksomhedens udgifter i forbindelse med stress – og selvfølgelig også en opgørelse over, hvad uddannelsen vil koste.