I nogle dage blev en bestemt bemærkning ved med at give genlyd i mit baghoved. Jeg havde sovet temmelig dårligt nogle nætter i træk, og jeg var helt klar over, at et ekstraordinært stort arbejdspres måtte være årsagen til min dårlige nattesøvn. Og så var det, at den bestemte bemærkning, jeg hørte for nogle måneder siden, da en del af mine kolleger og jeg var tilhørere til et stress foredrag, som vores arbejdsplads havde arrangeret, meldte sig på scenen i mit baghoved.

Foredragsholderen havde nemlig flere gange i løbet af foredraget understreget, at det kan være helt afgørende, at man tager fat om problemet tidligt, hvis man bliver ramt af symptomer på stress. Det gælder for stress som for andre sygdomme, at jo tidligere man får gjort noget ved problemet, des hurtigere kan man blive rask igen.

Hvem er den bedste stress coach?

Så jeg besluttede mig for, at jeg ikke bare ville slå det hen som nogle få dages utilpashed og dårlig søvn, så jeg valgte at kontakte den bedste stress coach i Aarhus, hvis foredrag jeg havde overværet nogle få måneder tidligere. Der var nemlig lavet en aftale mellem det firma, hvor jeg er ansat, og den pågældende coach om, at vi på firmaets regning kan benytte os af hans hjælp, hvis der opstår behov for det.

Vi havde et møde med en god snak, og da han hørte om mine forskellige symptomer, var han ikke i tvivl om, at jeg øjeblikkeligt skulle sygemelde mig nogle dage og gøre noget ved mine stresssymptomer.

Mindfulness virker

Men han mente ikke, at jeg endnu var så hårdt ramt, at det var nødvendigt med medicinsk behandling, hvilket jeg bestemt også helst ville undgå. I stedet foreslog han, at jeg skulle forsøge at kurere mig selv ved hjælp af mindfulness, som ifølge ham ofte er en effektiv metode til at få bragt orden i al den forvirring, man oplever i sin hjerne, når man er blevet ramt af stress.

Han gav mig et lille hæfte med forskellige øvelser, jeg kunne forsøge mig med, og dertil downloadede han en mindfulness app på min telefon og viste mig, hvordan jeg kunne få gavn af den. Den indeholdt blandt andet noget musik, som han foreslog, at jeg skulle bruge til at falde i søvn til om aftenen, ligesom app‘en også indeholdt forskellige andre anvisninger på, hvordan jeg via en form for meditation kunne få bragt bedre orden på de myriader af tanker, som jeg havde sloges med de seneste dage.

Jeg var nok lidt skeptisk, men mit ønske om at undgå en medicinsk behandling var tilstrækkeligt stort til, at jeg valgte at følge hans anvisninger. Jeg sygemeldte mig i foreløbig resten af den uge, og jeg brugte meget tid med at meditere efter de anvisninger, jeg havde fået, ligesom jeg ved sengetid lyttede til musikken fra min mobiltelefon.

Og nu er jeg overbevist om, at det i hvert fald for mit vedkommende var den helt rigtige stress hjælp, for jeg er helt fit for fight igen og var kun sygemeldt i de fire dage i forrige uge.