Det har uden sammenligning været den vanskeligste opgave, jeg har haft i min mere end 20-årige karriere som journalist at dække en kompliceret sag om økonomisk kriminalitet, som sidste år resulterede i en dom ved en fransk domstol over en dansk forretningsmand, som havde stået bag en lang række ulovlige transaktioner i Frankrig.

Men da den pågældende forretningsmand er en kendt person i Danmark og også herhjemme er sigtet for blandt andet skattesvig, valgte den avis, jeg arbejder for, at sende mig til Frankrig for at dække retssagen, og det blev min opgave, blandt andet fordi jeg godt kan klare mig på det franske sprog i almindelighed, mens det helt naturligt kniber noget mere med de juridiske fagudtryk.

Heldigvis fik jeg i god tid inden retssagen tilsendt en kopi af det omfangsrige anklageskrift, og hos en af de advokater, jeg kender ganske godt via mit arbejde som retsreporter, lånte jeg en form for juridisk parlør, så jeg havde mulighed for at oversætte de specifikke, juridiske betegnelser i anklageskriftet.

Men det tog mig alligevel temmelig lang tid at stave mig igennem anklageskriftet. Hvor mange danskere, der egentlige taler udmærket fransk, er klar over, at ”delit d’initié” svarer til det danske ord insiderhandel?

Det kunne jeg heldigvis finde ud af via den parlør, jeg havde lånt, og det samme gjaldt en lang række andre juridiske udtryk i det franske anklageskrift. Jeg lavede mig selv en liste med de specifikke juridiske termer, så jeg havde en chance for at følge med under selve retssagen, som foregik på fransk. Og jeg fandt faktisk også denne om advokater med speciale i økonomisk kriminalitet.

Den danske forretningsmand havde været særdeles kreativ i forbindelse med en række økonomiske transaktioner, han havde foretaget i den franske finansverden. Han var blandt andet også tiltalt for kursmanipulation, men det endte dog med at være det eneste punkt i anklageskriftet, han ikke blev kendt skyldig i, fordi der ikke var uigendriveligt bevis for, at han også havde gjort sig skyldig i det.

Men i samtlige de øvrige anklagepunkter sluttede retssagen med en domfældelse, og samlet set var der tale om økonomiske forbrydelser for et ret stort, tocifret millionbeløb – i euro vel at mærke.

Forretningsmanden havde oprindeligt beriget sig kraftigt via en række tvivlsomme transaktioner hjemme i Danmark, og på et tidspunkt havde han valgt at flytte til Frankrig, hvor han havde nogle tætte forretningsforbindelser, som vist heller ikke så alt for nøje på lovligheden af de ting, de foretog sig. Sammen med sine partnere havde han også gjort sig skyldig i hvidvaskning af ret store summer, som stammede fra hans aktiviteter hjemme i Danmark.

På den baggrund står han også foran retsforfølgelse i Danmark. Hvornår det kan ske, er endnu ikke klarlagt, for der forhandles fortsat om en udvisning fra Frankrig til Danmark på et eller andet tidspunkt. Men i hvert fald kan han se frem til en dansk retssag, som udover skattesvig også vil omfatte en tiltale for skyldnersvig i forbindelse med optagelse af nogle meget store lån, som han optog kort før sin flytning til Frankrig i nogle ejendomme, han reelt ikke ejede.

Han ser frem til flere retssager, og mon ikke han gør klogt i at få hjælp i de retssager?